Skip to content

Ako postupovať

Ako postupovať ak nastalo úmrtie doma

  • je potrebné zavolať obhliadajúceho lekára, ktorý vykoná prehliadku zosnulého a vystaví “List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí”. Lekár rozhodne či je potrebné vykonať pitvu alebo nariadi pohreb v zákonnej lehote.
  • V prípade, keď nie je nutná pitva, zavolajte našu  24 hodinovú službu, ktorá zabezpečí odvoz zosnulého do nášho chladiaceho zariadenia. Tel.:  0907 954 049, 0905 974 874
  • Pri nariadení pitvy lekár zabezpečí odvoz zosnulého na pracovisko ÚDZS.
  • Smútočný obrad je možné dojednať počas pracovných hodín alebo po telefonickej dohode s našim pracovníkom aj mimo pracovnej doby. Na vybavenie smútočného obradu je potrebné priniesť občiansky preukaz zosnulého a šaty pre zosnulého.

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

  • úmrtie v nemocnici Vám oznámi personál nemocnice, ktorý Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený .
    Vtedy stačí prísť do kancelárie pohrebnej služby, priniesť občiansky preukaz zosnulého, oblečenie pre zosnulého a dojednať všetky náležitosti k poslednej rozlúčke.

Zahraničné prevozy

  •  pohrebná služba Cherubín zabezpečuje prepravu zosnulých na území SR ako aj prevozy zo a do zahraničia. K preprave zosnulých v zahraničí využívame vlastné špeciálne pohrebné vozidlo.  Pri týchto medzinárodných transportoch vybavujeme všetky formality nutné k preprave zosnulého.