Skip to content

Ako postupovať pri úmrtí Poradíme Vám ako postupovať ak nastalo úmrtie doma, v nemocnici alebo v Domove sociálnych služieb.

Ak nastalo úmrtie doma

Ako postupovať
 • Je potrebné zavolať obhliadajúceho lekára na linke 112, ktorý vykoná prehliadku zosnulého a vystaví “List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí”. Lekár rozhodne či je potrebné vykonať pitvu alebo nariadi pohreb v zákonnej lehote.
 • V prípade, keď nie je nutná pitva, zavolajte našu  24 hodinovú službu na tel. č. 0915340150, 0907954049,  ktorá zabezpečí odvoz zosnulého do nášho chladiaceho zariadenia.   
 • Pri nariadení pitvy lekár zabezpečí odvoz zosnulého na pracovisko ÚDZS.
 • Smútočný obrad je možné dojednať počas pracovných hodín alebo po telefonickej dohode s našim pracovníkom aj mimo pracovnej doby. Na vybavenie smútočného obradu je potrebné priniesť občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu, občiansky preukaz zosnulého, šaty pre zosnulého a fotografiu zosnulého.

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

 •  Úmrtie v nemocnici Vám oznámi personál nemocnice, ktorý Vám poskytne všetky informácie o úmrtí. 
 • Telo po dvoch hodinách od úmrtia bude prevezené na oddelenie patológie, kde bude uložené do prevzatia Vami vybratou pohrebnou službou.
 • Kedykoľvek nás kontaktujte na tel.č. 0915340150, 0907954049
 • Smútočný obrad je možné dojednať počas pracovných hodín alebo po telefonickej dohode s našim pracovníkom aj mimo pracovnej doby. Na vybavenie smútočného obradu je potrebné priniesť občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu, občiansky preukaz zosnulého, šaty pre zosnulého a fotografiu zosnulého.
Ako postupovať

Ak nastalo úmrtie v domove sociálnych služieb

Ako postupovať
 • Rodinu väčšinou kontaktuje personál DSS, ktorý oznámi, že došlo k úmrtiu Vášho blízkeho.
 • Personál DSS privolá lekára, ktorý vykoná obhliadku zosnulého a vystaví „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“.
 • Kedykoľvek nás kontaktujte na tel.č. 0915340150, 0907954049
 • Telo zosnulého prevezieme po dvoch hodinách od úmrtia do nášho chladiaceho zariadenia, kde bude dôstojne uložené do doby pohrebu.
 • Smútočný obrad je možné dojednať počas pracovných hodín alebo po telefonickej dohode s našim pracovníkom aj mimo pracovnej doby. Na vybavenie smútočného obradu je potrebné priniesť občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu, občiansky preukaz zosnulého, šaty pre zosnulého a fotografiu zosnulého. 

Ak nastalo úmrtie v zahraničí

 • Pohrebná služba Cherubín zabezpečuje prepravu zosnulých na území SR ako aj prevozy zo a do zahraničia. K preprave zosnulých zo zahraničia využívame vlastné špeciálne pohrebné vozidlo. 
 • Pri týchto medzinárodných transportoch vybavujeme všetky formality nutné k preprave zosnulého, vrátane úmrtného listu, úmrtného pasu a všetkých potrebných dokumentov v zahraničí, pre pochovanie na Slovensku.
 • Kedykoľvek nás kontaktujte na tel.č. 0915340150, 0907954049
 • Pri úmrtí v cudzine je vždy potrebné, aby bol informovaný zastupiteľský úrad (ZÚ) SR, v ktorého konzulárnom obvode k úmrtiu došlo. Pohrebná služba a samotný zastupiteľský úrad slovenskej republiky poskytnú pomoc pri riešení prevozu zosnulého zo zahraničia.
 • Smútočný obrad je možné dojednať počas pracovných hodín alebo po telefonickej dohode s našim pracovníkom aj mimo pracovnej doby. Na vybavenie smútočného obradu je potrebné priniesť občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu, občiansky preukaz zosnulého, šaty pre zosnulého a fotografiu zosnulého.
Ako postupovať

Ďalšie praktické rady