Skip to content

Kondolencia k úmrtiu Ako správne kondolovať?

 

Smrť je neoddeliteľnou súčasťou života. Keď ste prišli niekedy o blízkeho človeka, tak viete, ako môže byt náročné sa so stratou vyrovnať. Podpora okolia je vtedy veľmi dôležitá. To najjednoduchšie, čo môžete urobiť po tom čo k vám dorazí správa o úmrtí človeka, je kondolovať jeho najbližším a vyjadriť im tak svoju úprimnú sústrasť.

Existujú dva spôsoby kondolencie.

  • Priama (Osobná) 
  • Nepriama (Písomná)

Každý spôsob vyžaduje trochu iný prístup, preto Vám poradíme, ako postupovať, aké slova použiť a kedy je vhodná chvíľa pre kondolenciu.

Priama kondolencia (Osobná)

Prvá príležitosť, kedy sa kondoluje pozostalým je, keď sa dozviete o úmrtí zomrelého. Ak ste s pozostalými v pravidelnom kontakte, tak je vhodné kondolovať vo chvíli keď sa s nimi prvýkrát od úmrtia stretnete. Avšak väčšina rodiny a príbuzných sa stretne s pozostalými až na poslednej rozlúčke. 

 

Kondolencia k úmrtiu

Na pohrebe sa väčšinou kondoluje, pri príchode do obradnej siene, kedy sa rodina, príbuzný idú pozdraviť s pozostalými. V prípade ak sa s pozostalým vidíte prvý krát od úmrtia, tak sa stiskom ruky a slovne vyjadrí sústrasť. 

Je možné že na poslednej rozlúčke bude veľa ľudí, a vy sa nestihnete stretnúť s pozostalými ešte pred obradom, vtedy je vhodne počkať si na svoju chvíľu. 

Oficiálna kondolencia nastáva po skončení pohrebného obradu, kedy pozostalý sa postavia na nejaké miesto kde k ním prichádzajú účastníci pohrebu. Slovne a podaním ruky vyjadrujú svoju úprimnú sústrasť.

 

Ako kondolovať

Úprimnú sústrasť vyjadrujeme či vyslovujeme, pretože je to naša spoluúčasť na jeho trápení. Pozostalý tak vie, že sme si vedomí toho, čo práve prežíva a my cítime s ním. Najčastejším spôsobom je jednoduchý pevný stisk ruky s niekoľko slovami. Najbežnejšou kondolenčnou vetou je „Prijmi/te moju úprimnú sústrasť“, čo je veta asi najvhodnejšia a najsprávnejšia. Nezabúdajte že úprimná sústrasť sa nikdy nepraje!  „Prajem úprimnú sústrasť“ Pozostalým určite nič také neprajete.

 

Nepriama kondolencia (Písomná)

Touto kondolenciou sa myslí, akékoľvek vyjadrenie úprimnej sústrasti, ktoré prebieha ináč ako osobne. Môže to byť formou SMS správy, emailom alebo dopisom. V dnešnej dobe je bažné posielať kondolencie online, vždy preto zvážte technologické schopnosti osoby ktorá kondolenciu bude prijímať. 

Ďalšie praktické rady